Reprezentační fotka

Profil

Firma a obchodní značka Flash Steel byla založena již v roce 1995. V roce 2000 byla založena společnost s ručením omezeným, o sedm let později, v roce 2007, se transformovala na akciovou společnost. V roce 2010 změnila název na Flash Steel Power, a.s. Dominantním segmentem, kde společnost dodává výrobky a služby je energetika.

Zatímco do roku 2004 tvořily dodávky pro tento segment jen 10 % obratu firmy, dnes je to 70 %. Velký posun je zaznamenán také u dodávek pro petrochemický průmysl. Zbývající část produktů a služeb je určeno pro strojírenství, zejména dodávky speciálních konstrukcí a technologických uzlů.

Produkty Flash Steel Power, a.s., jsou více než ze 75 % určeny na export, přičemž největšími odběrateli jsou země Evropské unie, blízký východ, Afrika a Jižní Amerika.

Proč s Flash Steel Power, a.s.?

  • Disponujeme vlastním týmem inženýrů a techniků, který má bohaté praktické zkušenosti ze všech oblastí aplikací materiálů v energetickém průmyslu.
  • Specialisté naší firmy mají do detailu prostudován celý výrobní proces, od výroby bezešvých trubek až po konečnou prefabrikaci a montáž.
  • Důraz klademe na minimalizaci materiálních potřeb a odpadů z výroby. Tohoto dosahujeme optimálním návrhem a konstrukčním řešením a detailní znalostí charakteristik jednotlivých materiálů.
  • Disponujeme vlastním know-how v oblasti aplikace a svařování trubek a příslušenství z nízko a vysocelegovaných ocelí.
  • K řešení všech dodatečných požadavků zákazníka, včetně speciálních certifikátů, přistupujeme dynamicky a, jak odráží i název naší firmy, „bleskově“.
  • Disponujeme významnými referencemi nejen v ČR a Evropské unii, ale také v latinské America a na blízkém východě.