Reprezentační fotka

Výzkum a vývoj

Aplikovaný výzkum

S pracovníky výzkumu a vývoje společnosti Flash Steel Power, a.s. můžete řešit návrhy konstrukčních úprav kritických míst strojních komponentů s důrazem na volbu vstupního materiálu.

Spolu s konstruktéry a technology odběratelů zajišťujeme vyšetření příčin nízké životnosti a poruch strojích dílů, které mohou být způsobené lomem, opotřebením, korozí, únavou, abrazí nebo působením teplot.

Společnými zásahy do konstrukce a vstupního materiálu (rozměr a jakost) řešeného strojního dílu dosáhneme:

  • snížení energetické náročnosti výroby, zmetkovitosti a technologických potíží při výrobě
  • minimalizace odpadů
  • zlepšení kvality, životnosti a spolehlivosti finálních strojírenských výrobků a konstrukcí

Základní výzkum

Specialisté firmy Flash Steel Power, a.s. dlouhodobě působí v oblasti základního výzkumu materiálů a to zejména ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

U některých společných projektů je také využívána podpora z grantů Ministerstva průmyslu a obchodu. Práce směřují především do oblasti vývoje nových materiálů, svařovacích technologií a úprav kovů.

Aktuální projekty, granty