Reprezentační fotka

Prefabrikace potrubních tras

Výroba dle projektové dokumentace zákazníka.

Standardní předávaná zadávací projektová dokumentace:

 • specifiace provozních parametrů
 • předpokládané rozměry a jakosti materiálů potrubí
 • základní izometrie potrubí

Inženýring Flash Steel Power v rozsahu:

 • Kontrola zadávací dokumentace a parametrů s ohledem na danou jakost a rozměry potrubí.
 • Optimalizace návrhu potrubí – výpočty defi nují požadavky na rozměrovou přesnost vstupního materiálu a tolerance každé konkrétní části potrubí pro minimalizaci konečné hmotnosti, redukci počtu výrobních jednotek a konečného počtu svárů.
 • Kontrola konstrukčního řešení, aby se předešlo případným kolizím (sváry x nosníky, závěsy, umístění hrdel atd...), tato kontrola probíhá i z důvodu zajištění optimálních rozměrů z hlediska dopravy.
 • Definice svařovacích postupů
 • Plán kontrol a zkoušek, který defi nuje základní řadu norem ve vztahu k celému procesu výroby.
 • Časový harmonogram pro výrobu a dodávku, který defi nuje klíčové etapy konkrétního projektu.

Prefabrikace potrubí

Prefabrikace do transportovatelných celků, včetně povrchových ochran, zkoušek, přejímek a dokumentace.

Výroba dle výrobní dokumentace

Prefabrikace potrubí dle předané výrobní dokumentace.

 • výroba dle specifikací
 • povrchové ochrany
 • zkoušky
 • přejímky
 • dokumentace
 • balení a transport

 

Prefabrikace potrubních tras