Reprezentační fotka

Technologické celky a jejich komplexní řešení

Naše společnost nabízí dodávky částí technologických celků ve třech úrovních, od dodávky jednotlivých komponentů až po realizaci celého projektu.

 • Zajistíme kompletní konstrukční řešení včetně výpočtů
 • Dílenské zpracování části celků, dodávka a montáž celků na staveništi
 • Kompletní výrobní a atestová dokumentace podle mezinárodních norem a předpisů

Dodávky komponentů a jejich prefabrikace

 • trubkové ohyby a části tras
 • přechody a redukce včetně svaření a předepsaných zkoušek
 • potrubí včetně různých povrchových úprav
 • armatury, ventily, šoupátka, klapky
 • trubkovnice
 • skružované a svařované pláště nádob

Výroba a dodávky technologických zařízení

 • tlakové nádoby
 • tepelné výměníky
 • dodávky membránových stěn a části kotlů
 • parovody
 • plynová potrubí a spalinovody
 • technologická zařízení strojoven turbín