Reprezentační fotka

Produkty a služby

Flash Steel Power, a.s., se zaměřuje na dodávky těchto produktů a služeb:

  • Komplexní dodávky technologických celků
  • Velkoobchod s hutním materiálem
  • Výroba a prefabrikace
  • Výzkum a vývoj
  • Zkušebny a laboratoře

Krátké charakteristiky

Nosným zaměřením firmy Flash Steel Power jsou dodávky kompletních technologických celků pro energetiku a chemický průmysl na klíč. Firma je schopná nejen dodat potřebné komponenty a zajistit jejich prefabrikaci, umí taktéž potřebné díly sama vyrobit a technologická zařízení dodat, ale především zajistit komplexní konstrukční řešení technologických celků, včetně výpočtů, má zkušenosti se zpracováním Basic a Detail designu, umí dodat komplexní výrobní dokumentaci a manuály a nakonec i uvézt technologický celek do provozu, včetně zaškolení obsluhy.

Velkoobchod ocelových materiálů se zaměřuje především na dodávku netradičních a málo častých požadavků zákazníka, čili na speciální materiály, určené především pro použití v energetice a chemickém průmyslu. Především jde o ocelové trubky, výkovky a ocelové plechy. Produkty jsou dodávány podle norem EN, DIN, ČSN, ASTM, ASME. Významnou část nabízených produktů tvoří nerezové, měděné a mosazné (bezešvé nebo svařované) trubky pro výměníky tepla, nízkých a vysokých tlaků, pro ohřívače a kondenzátory.

Do portfolia nabízených materiálů patří i speciální potrubí pro vedení tepla, které jsou odolné vůči chemickým vlivům. Jedná se především o materiál určený pro potrubí spalovacích komor. Trubky jsou dodávány broušené, a to jak vnitřní tak vnější povrch (pomocí patentované metody Flash Steel Power).

Součástí nabízených služeb firmy jsou i přesné tvarové vypalování běžných tříd ocelí, výroba potrubních dílů  ̶  podélně svařované potrubí.

Jednou z nejvíce nosných činností firmy Flash Steel Power je výroba bezešvých trubek vysokotlakého a nízkotlakého potrubí a potrubní díly (ohyby, T a Y kusy) pro energetický průmysl, chemický a petrochemický průmysl. V elektrárnách nachází tyto produkty v primárním i sekundárním obvodu, čili v místech vysokých teplot a tlaků par.

Rozsáhlé strojní vybavení, vhodně uzpůsobené haly a hlavně zkušený tým je schopen vyrobit kompletní potrubní sestavy - skidy, včetně všech armatur, měřících zařízení a izolací, výrobní dokumentace, výkresů a zkušebních protokolů.

Část portfolia Flash Steel Power, a.s. - Výroba technologických konstrukcí a zařízení - se týká výroby tlakových nádob, stavebních ocelových konstrukcí, výměníků tepla, parního a plynového potrubí, potrubních sestav (skidy), membránových kotlů a součástí plynových kotlů, kondenzátorů, zařízení čištění spalin, čerpadel, dmychadel, ventilů, komplexních potrubních sestav, tlakových nádob, technologických zařízení turbin a podobně.

Technici Flash Steel Power, a.s., úzce spolupracují s akademiky a výzkumnými pracovníky prestižní Strojní fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě a výsledkem je to, že dokáže poskytovat služby v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie. V případě základního výzkumu jde o výzkum a vývoj nových materiálů, vylepšení a optimalizace postupů svařování ocelí P81 a P92, tepelné zpracování, řezání a svařování. V oblasti aplikovaného výzkumu jde pak o optimalizaci designu a výběr vhodného materiálu pro konkrétní použití v průmyslu, dále služby v oblasti zjišťování vlastnosti a kvality ocelových dílců, změna konstrukčního návrhu, až po závěrečné zkoušky a zajištění dodání materiálů.

Rubrika Produkty a služby obsahuje 6 článků.