Reprezentační fotka

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

RECERTIFIKAČNÍ AUDIT SYSTÉMU KVALITY

dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality vč. požadavků normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 – Zabezpečení kvality při svařování)

NOVĚ: CERTIFIKAČNÍ AUDIT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

(dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016, Systém environmentálního managementu)

AUDIT SHODY ŘÍZENÍ VÝROBY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

(dle požadavků normy EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí)

AUDITOŘI:

Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D. (systém kvality, systém envi-managementu)

Ing. Martin Sondel, Ph.D. (systém kvality, proces svařování)

Ing. Stanislav Zrza (výroba ocelových konstrukcí)

[ Zpět do archívu ]